Frescati Sports Center

 

”En av arkitektens utgångspunkter för utformningen av sporthallen var att erbjuda något mer utöver rent funktionella
aspekter på motion och sport, att skapa en funktionell men samtidigt vänlig och charmig miljö som inbjuder till sociala
möten och kontakter. Att erbjuda en sporthallsmiljö som inte kännetecknades av fönsterlösa mörkgröna interiörer”.

Dessa tankar sammanfaller väl med hur vi utformat vårt förslag för entréområdet. Med en möblering, färgsättning
och belysning som skapar en trivsam plats att vistas i utöver idrottslig aktivitet. Att kunna sitta ner med någon i ett
förtroligt samtal eller pusta ut eller ett intensivt pass.

För de väggpartierna som ligger intill de synliga massiva limträbalkarna som utgör del av väggar har vi valt en mer
dämpad och varmare kulör som känns mer inbjudande. I kombination med diagonalt ribbverk/reliefverkan som
bemålas i samma kulör har vi valt fånga upp ett släktskap med den uttrycksfulla träpanelen på ytterfasaden.
Färgsättningen på möbler och textila inslag går i mer blågrå nyanser med inslag av grönt. Kulörer som associerar till
vila och lugn. Som samtidigt ger en mild och subtil kontrast gentemot färgsättning av väggpartier. Överlag har vi
valt och inspirerats av kulörer som återfinns i takets exteriör. Men i en lite mildare framtoning för att bättre passa in
i den interiöra miljön.

Idrottshallen Aktiverum (Frescati Sports Center) är ritad av Ralph Erskines
Arkitektkontor genom Ralph Erskine och Bengt Ahlqvist och uppfördes
under åren 1982-83.