AlménGest Design arbetar med designlösningar. Genom utveckling och samarbete hjälper vi företag med att skapa nya framtidskoncept.

Det handlar om att stärka och tydliggöra ett varumärke. Med höga kreativa ambitioner genomför vi inredningsprojekt utifrån våra kunders olika visioner och affärsidéer. Vi tar ett helhetsgrepp om ert projekt eller hjälper till med delar av ett projekt. Vi arbetar med platser där människor möts.

 

Tjänster

Koncept och Design

Det handlar om att förverkliga en vision. Bra inredningsdesign ska tydligt illustrera ert varumärke. Där användaren och kundupplevelsen är i centrum. Men en djupgående grundanalys, idé-, skissarbete, och 3D visualiseringar tar vi fram en konceptpresentation som leder projektet vidare till nästa fas.

Ritningar

Utifrån ett framarbetat grundkoncept fastställs projektet i ritningsform för upphandling och tillverkning.

Projektledning

Vi leder och säkerställer hela eller delar av ert projekt. Allt från idé till slutförande.

Inredning, maskiner & utrustning

Vi samarbetar med flera av de allra bästa tillverkarna av möbler, belysning och maskinell utrustning för restauranger och offentlig miljö.

Tillverkning & Byggnation

Genom ett väl utvecklat samarbete med snickeri och smidesverkstäder och med byggnadshantverkare kan vi erbjuda precis de skräddarsydda inredningsdetaljer och rumslösningar som varje projekt leder fram till.

Ljussättning & Akustik

Få saker påverkar upplevelsen av en plats med sådan kraft som ljus och ljud gör. Vi ljussätter belysning och tillskapar en harmonisk ljudbild för att er miljö ska komma till sin absoluta rätt.

kontakt

Tony Almén

Mobil: +46 (0)73 532 08 32, - Email: Tony@almengest.com, - Stockholm

Peter Gest

Mobil: +46 (0)70 250 61 70, - Email: Peter@almengest.com, - Stockholm

Följ oss